Chỉ để nhập tên mặt hàng của sản phẩm

Nếu bạn mô tả tên mặt hàng của sản phẩm mà bạn muốn tìm kiếm ở đầu màn hình, bạn có thể thấy các ứng cử viên và tài liệu tham khảo của mã HS và lấy mã HS phù hợp.

HS MÃ THÔNG TIN LIÊN QUAN

Bằng cách chỉ chọn thông tin mã HS từ Internet, bạn có thể chọn mã HS phù hợp.

TÌM KIẾM BẮT ĐẦU VÀO LÚC CÙNG NHƯ TÊN MỤC

Công cụ tìm kiếm đã bắt đầu cùng lúc với đầu vào của tên mục và bạn có thể lấy mã HS ngay lập tức.

THIẾT KẾ ĐƠN GIẢN

Để tối đa hóa tốc độ tìm kiếm, trang trí thêm được loại bỏ và màn hình hiển thị đơn giản.

MỌI NGƯỜI, MỌI LÚC, MỌI NƠI

Nếu có truy cập Internet, tìm kiếm có sẵn cho bất cứ ai, bất cứ nơi nào, bất cứ lúc nào.

Outline Free HTML5 Responsive Bootstrap Template

Để đáp ứng với phản hồi của khách hàng, ngoài dịch vụ tìm kiếm mã HS sử dụng HS CODER, chúng tôi đang hỗ trợ cấp giấy chứng nhận xuất xứ cụ thể cần thiết để áp dụng thuế suất ưu đãi của EPA / FTA. Cụ thể, các dịch vụ sau được cung cấp.

1 Tư vấn với các chuyên gia
2 Gia công cho giấy chứng nhận xuất xứ

Hỗ trợ cấp giấy chứng nhận xuất xứ cụ thể

Cấp giấy chứng nhận xuất xứ cụ thể là điều cần thiết để áp dụng thuế suất ưu đãi bằng Thỏa thuận đối tác kinh tế (EPA) hoặc Hiệp định thương mại tự do (FTA). Chúng tôi hỗ trợ các bước sau để chứng minh tính nguyên bản của các sản phẩm xuất khẩu đòi hỏi chuyên môn cao nhất.

Bước 1 Xác nhận mã HS của sản phẩm sẽ được xuất


Xác nhận mã HS gồm 6 chữ số của sản phẩm sẽ xuất.

Bước 2 Sự tồn tại của thuế suất ưu đãi EPA / FTA và xác nhận thuế suất


Kiểm tra xem có thuế suất ưu đãi EPA / FTA và thuế suất cho sản phẩm bạn đang xuất khẩu hay không.

Bước 3 Xác nhận quy tắc xuất xứ được xác định trong EPA / FTA


Để nhận được mức thuế suất ưu đãi EPA / FTA, cần phải xác nhận quy tắc xuất xứ áp dụng cho sản phẩm xuất khẩu.

(Lưu ý) Quy tắc xuất xứ là quy tắc xác định nguồn gốc hàng hóa, bao gồm Thay đổi phân loại thuế quan (quy tắc CTC) và Giá trị gia tăng (quy tắc VA).

Step4 Xác nhận nguồn gốc sản phẩm xuất khẩu


Để chịu mức thuế suất ưu đãi EPA / FTA tại cơ quan hải quan của nước nhập khẩu, cần phải có trình độ xuất xứ dựa trên các quy tắc xuất xứ được thiết lập trong mỗi EPA / FTA.

(Lưu ý) EPA / FTA đề cập đến một sản phẩm có tính nguyên bản là một sản phẩm có nguồn gốc cụ thể của tên lửa.

2 Gia công cho giấy chứng nhận xuất xứ

Chúng tôi sẽ xác nhận quy tắc xuất xứ cho EPA / FTA (quy tắc CTC và quy tắc VA) và tạo chứng nhận xuất xứ.

Câu hỏi thường gặp

Là tư vấn với các chuyên gia có sẵn qua điện thoại hoặc Skype?

Chúng tôi cũng chấp nhận tham vấn qua điện thoại và hội nghị video. Vui lòng thông báo cho chúng tôi khi bạn nộp đơn. Ngoài ra, chúng tôi chấp nhận tư vấn bằng cách truy cập, nhưng trong trường hợp đó, chúng tôi yêu cầu bạn chịu chi phí vận chuyển thực tế.

Làm thế nào để ước tính phí gia công cho giấy chứng nhận hoạt động xuất xứ được xác định?

Thông thường, nó là $ 980 mỗi sản phẩm với giới hạn trên là 10 thành phần. Tuy nhiên, nếu số lượng bộ phận tạo nên sản phẩm là rất lớn và cần nhiều thời gian hơn so với thông thường, phí ước tính sẽ được xác định theo số lượng bộ phận.

Có thể thanh toán khác ngoài chuyển khoản ngân hàng?

Lấy làm tiếc. Phương thức thanh toán chỉ là chuyển khoản ngân hàng.