HS код хайх


Бүтээгдэхүүний нэр, эд ангиудын нэрийг оруулна уу. Энэ нь ном, CD зэрэг бүтээгдэхүүний төрлийг илэрхийлдэг ерөнхий нэр байх ёстой. Таны оруулсан зүйлийн нэрийн хувьд HS кодын зохих нэр дэвшигчийг харуулна.


Хайлтын үр дүн

Хоосон